Hjælp til voldsramte kvinder

Regeringen erkender, at der er et stort problem med voldsramte kvinder på Fyn - specielt går det ud over kvinder med indvandrer- og flygtningebaggrund. Og dem skal der gøres en ekstra indsats for, mener regeringen.

-

Regeringen erkender, at der er et stort problem med voldsramte kvinder på Fyn - specielt går det ud over kvinder med indvandrer- og flygtningebaggrund. Og dem skal der gøres en ekstra indsats for, mener regeringen.

Det er personalet på Fyns Amts Krisecenter for voldsramte kvinder i Odense, der tager sig af en stadig stigende andel af voldsramte kvinder med anden baggrund af dansk. Fyns Amt har bedt om hjælp til at håndtere problemet, og nu har Integrationsministeriet bevilget 750.000 kroner.

Pengene skal bruges til et projekt, der skal hjælpe kvinderne til en fornuftig tilværelse, når de ikke længere skal være på krisecentret. De skal i mange tilfælde opbygge en ny tilværelse uden deres tidligere mand eller samlever. Pengene skal blandt andet bruges til at tilbyde kvinderne en udslusningsbolig. Derudover er det planen, at kvinderne skal have støtte fra en kontaktperson. Udslusningsboligerne skal ligge i samme område, så der er mulighed for at skabe et fællesskab mellem kvinderne.

Pengene skal bruges i år og de kommende to år, og projektet skal køre i samarbejde mellem Odense Kommune og krisecentret.