Hjælpen strømmer stadig ind til Kolding

Indsamlingen til de berørte efter fyrværkerikatastrofen i Kolding går stadig fremragende, nu arrangerer den fynske initiativtager et stort fællesmøde for folk, der gerne vil gøre en særlig indsats for de ramte.

-

Indsamlingen til de berørte efter fyrværkerikatastrofen i Kolding går stadig fremragende, nu arrangerer den fynske initiativtager et stort fællesmøde for folk, der gerne vil gøre en særlig indsats for de ramte.

Initiativtagerne bag indsamlingen på www.6000kolding.dk har oplevet en meget stor opbakning. På de første få dage er der allerede givet tilsagn om næsten 50.000 kroner og bidragene strømmer fortsat ind.

- Vi bliver dagligt kontaktet af folk der ønsker at bidrage med både arbejdskraft og økonomisk støtte til indsamlingen, derfor vil vi på tirsdag arrangere et fællesmøde på Godset i Kolding, så alle, der har gode ideer til tiltag, kan gøre fælles front , i stedet for at vi arbejder i forskellige retninger, når formålet er det samme, siger odenseanske Charlotte Lind, der er en af initiativtagerne til indsamlingen.

Folkene bag 6000kolding.dk indsamler både via internet, sms og almindelige bankindbetalinger. Af pengene der bliver indsamlet vil et fast beløb gå til enken og børnene efter den omkomne brandmand.  
Andre der er berørt af ulykken vil kunne søge bidrag, der kan hjælpe i den svære tid efter katastrofen.
Alle der vil bakke op om initiativet på den ene eller anden måde er velkommen til at deltage i det offentlige møde på Godset i Kolding, tirsdag klokken 19.00.