I det fynske folks tjeneste

Hjerneskadede børn får fortsat hjælp

Forældre til hjerneskadede børn kan fortsætte med at træne deres børn efter den såkaldte Doman-metode. Børne- og ungeforvaltningen i Odense anbefaler, at kommunen søger Socialministeriet om at fortsætte en forsøgsordning.

-

Forældre til hjerneskadede børn kan fortsætte med at træne deres børn efter den såkaldte Doman-metode. Børne- og ungeforvaltningen i Odense anbefaler, at kommunen søger Socialministeriet om at fortsætte en forsøgsordning.

Den 1. januar 2003 fik forældre til hjerneskadede børn mulighed for at få dækket een tabt arbejdsfortjeneste, så en forælder kunne træne barnet efter den såkaldte Domanmetode. Samtidig blev der stillet træningsredskaber og 10 fysio- eller ergoterapitimer til rådighed om ugen.

Økonomisk set har forsøgsordningen vist sig at være billigere end forventet - og også billigere end de udgifter kommunen tidligere havde til specialbørnehaver til de hjerneskadede børn.

I øjeblikket er otte børn tilknyttet ordningen, men forvaltningen vurderer, at der, hvis forsøgsordningen fortsætter, vil blive fire ledige pladser.

Børne- og ungeudvalget i Odense skal diskutere sagen på deres møde den 31. august.