I det fynske folks tjeneste

Hjertecentre sikrer bedre overlevelse

Tre ud af fire patienter med blodprop køres direkte til et hjertecenter blandt andet i Odense. Det redder 40-50 ekstra liv om året. I løbet af 30 minutter er lægerne klar med kniven.

Chancerne for at overleve en blodprop i hjertet er markant øget i Danmark.

Behandling på hjertecentrene i Odense, København, Aarhus og Aalborg sikrer sammen med en tidlig indsats i ambulancen bedre overlevelse for de omkring 4000, som hvert år rammes af en stor blodprop.

- Behandlingen iværksættes i dag en time hurtigere end for 10 år siden, og dermed falder dødeligheden. Skønsmæssigt redder det ekstra 40-50 mennesker livet om året, fordi vi i Danmark har valgt at samle behandlingerne, siger afdelingslæge Christian Juhl Terkelsen, Aarhus Universitetshospital.

Hurigere behandling trods afstand

I en doktorafhandling dokumenterer han, at 75 procent af patienterne til en ballonudvidelse i dag indlægges direkte på et af de fire hjertecentre.

Når behandlingen, trods den længere transporttid, kan iværksættes tidligere, skyldes det, at patienterne undgår at blive kørt omkring det lokale sygehus, som der tidligere var tradition for.

Her gik kostbar tid tabt, fordi lægerne besluttede at sende patienten videre til et andet sygehus eller skulle gøre operationsstuen klar og indkalde personalet.

- Hjertecentrene er derimod klar til at operere med det samme. Inden for højst 30 minutter er der åbnet ind til karret, siger Christian Juhl Terkelsen.

Tid og ekspertise vigtigere end afstand

Formand for Danske Regioners sundhedsinnovationsudvalg, Poul Müller (K), siger, at undersøgelsen viser, at det ikke er afstanden, men tiden og ekspertisen, der er afgørende for, at patienterne får den rigtige behandling og overlever.

- Det er forståeligt, at folk bliver utrygge, når der er langt til sygehuset. Derfor er det vigtigt, at vi er i stand til videnskabeligt at bevise, at de er bedst hjulpet ved at komme hen, hvor de dygtigste eksperter er. Det gælder ikke kun for hjertepatienter, men for alle med en alvorlig sygdom, siger Poul Müller.