HKere frustrerede over IT-systemer

Ledige, der ikke kommer i job, midler, der ikke bruges rigtigt eller ikke drives ind og spild af borgertid. Det, mener HK Midt er resultatet af håbløse IT-systemer.

Som et af de seneste eksempler nævner HK Kommunal Midt, der dækker Fyn, at de er gået tilbage til manuelle Excel-ark, fordi deres IT-system ikke virker efter den seneste opdatering, der skulle tage højde for ny lovgivning på området.

- Det betyder, at vi bruger rigtig mange timer på noget, der burde foregå automatisk. Resultatet er længere sagsbehandling og udbetalingstider og møder med borgere, der må rykkes på grund af tidsmangel, siger Pia Tørving, der er sektorformand for HK Kommunal Midt.

Hun forsøger nu at råbe arbejdsgiverne - kommunerne - op.

Hun hører fra medarbejdere i de kommunale jobcentre på Fyn, at de er frustrerede over en hverdag, hvor IT-systemet spænder ben for dem og medfører, at ledige ikke kommer så hurtigt i job, som de kunne og burde.

- Fristrationen bunder i, at forældede IT-systemer ikke skiftes ud og at nye ikke virker efter hensigten.

Hvad med sikkerheden

Endnu et spørgsmål, der melder sig er, hvad de mangelfulde IT-systemer betyder for borgernes IT-sikkerhed.

- Hvad sker der, når data og informationer flyttes fra sikrede IT-systemer til manuelle Excel-ark, spørger Pia Tørving.

Hun slår til lyd for, at arbejdsgiverne - altså kommunerne - i højere grad tager medarbejdere og borgere med på råd, da det jo er dem, der ved, hvor problemerne er og hvordan de kan løses.