Høj varmepris for Højesteret

Elforsyningsselskabet Elsam A/S og Århus Kommune anker en dom fra Vestre Landsret til Højesteret for at hjælpe forbrugerne til lavere fjernvarmepriser. Også Odense er med i anken af sagen.

-

Elforsyningsselskabet Elsam A/S og Århus Kommune anker en dom fra Vestre Landsret til Højesteret for at hjælpe forbrugerne til lavere fjernvarmepriser. Også Odense er med i anken af sagen.


For godt en måned siden bestemte landsretten, at daværende skatteminister Ole Stavad (S) i 1998 ikke gjorde noget forkert, da han indførte et cirkulære, der med et slag satte forbrugernes varmepriser op med 1500 kr. pr. år i gennemsnit.


For lidt i brændselsafgifter


Baggrunden var, at kraftværkerne i en årrække skulle have betalt for lidt i brændselsafgifter. Rådmand Peter Thyssen (R), Århus, oplyser, at Århus - sammen med Elsam og bl.a. Randers, Aalborg, Esbjerg, Odense og Københavns kommuner - bestrider, at ministeren havde lovhjemmel til administrativt at ændre kulafgiftsberegningen som det skete med cirkulæret.


De øvrige kommuner støtter Århus Kommunes påstand, og derfor ankes dommen.


/ritzau/