I det fynske folks tjeneste

Hollufgård udbudt til salg igen

For tredje gang bliver Hollufgård nu udbudt til salg. Endnu en gang er der i sidste øjeblik indkommet et tilbud, der overstiger de hidtidige tilbud, og derfor er kommunen forpligtiget til at lave en ny salgsrunde.

-


Der er rift om herregården Hollufgård

For tredje gang bliver Hollufgård nu udbudt til salg. Endnu en gang er der i sidste øjeblik indkommet et tilbud, der overstiger de hidtidige tilbud, og derfor er kommunen forpligtiget til at lave en ny salgsrunde.

Kommunen har allerede haft herregården Hollufgård udbudt til salg to gange. Første gang indkom der et tilbud efter fristens udløb, der oversteg alle andre tilbud. Derfor blev der indbudt til en anden omgang. Og nu er det samme sket igen. Den 18. august modtog kommunen endnu et overbud, og derfor er Odense Kommune forpligtet til at lave endnu en udbudsrunde.

Odense Kommune skal sikre at dens ejendomme bliver solgt til højeste pris, og da prisen bliver ved med at stige, er det umuligt at fastlægge markedsprisen uden endnu en udbudsrunde.

Nyt udbud vil ske ved annoncering i dagspressen den 31. august 2004 med tilbudsfrist den 16. september 2004.