I det fynske folks tjeneste

Hotline til alle voldsudsatte

Tusindvis af mennesker lever i et voldeligt forhold. Nu åbner en national hotline også linjen for mænd og unge, der har været udsat for vold.

Siden 2002 har kvinder kunnet ringe til LOKKs nationale hotline for voldsudsatte kvinder.

Men det er ikke kun kvinder, der oplever vold i hverdagen. Også mænd, unge og homoseksuelle udsættes for vold i parforholdet.

Derfor har regeringen nu udvidet målgruppen, så de også kan ringe til hotlinen og få hjælp. Samtidig vil den nye hotline sikre, at de godt 100.000 danskere, der bliver stalket kan få hjælp.

- Alle skal kunne få hjælp, uanset om man er udsat for stalking, forfølgelse, fysisk vold eller andre overgreb i en nær relation. Derfor er jeg glad for, at der nu er et sted, hvor alle kan ringe ind året rundt - døgnet rundt. Vi har et stort problem i Danmark med stalking, som over 100.000 danskere årligt rammes af. Her kan hotlinen nu være en hjælp. Jeg håber, at vi med hotlinen kan støtte mange flere mennesker i at finde en vej ud af et utrygt liv med trusler og vold," siger socialminister Manu Sareen.

- Vold mod kvinder i familien er stadig langt det største problem, ligesom kvinder udsættes for grovere vold, Men også andre kan opleve vold i nære relationer. Derfor er vi glade for nu at kunne bruge vores mangeårige erfaring i kampen mod vold mod kvinder i familien til også at hjælpe andre, der er udsat for vold i nære relationer, siger sekretariatschef i LOKK, Ditte Wenzel

Hotlinen er døgnåben året rundt og kan kontaktes på 70 20 30 82

Den juridiske rådgivning kan kontaktes på 32 95 90 19 eller juridiskraadgivning@lokk.dk

Fakta om vold:

Vold mod mænd

•I 2010 rapporterede ca. 10.000 danske mænd, at de var udsat for fysisk vold af en partner.

Vold mod kvinder

•Hvert år udsættes ca. 29.000 kvinder for fysisk vold fra en nuværende eller tidligere partner.
•Ca. 28.000 børn vokser op i et hjem med vold.
•Ca. 2.000 kvinder og 2.000 børn tager hvert år ophold på et kvindekrisecenter.

Stalking

•Stalking rammer årligt mellem 100.000 og 132.000 mennesker af begge køn og med forskellige offer-/stalkerrelationer.

Kærestevold

•Undersøgelser viser, at omkring 19.500 kvinder og 12.000 mænd mellem 16 og 24 år årligt udsættes for psykisk, fysisk eller seksuel vold fra en kæreste.