Hovedbestyrelse sagde ja - forlig tæt på

Et forlig mellem FOA og regionerne er tæt på. FOA's hovedbestyrelse har sagt ja til, at der kan indgås aftale med regionerne på det foreliggende grundlag. Men Odense vender tomlen nedad.

De sidste omkring 4000 strejkende FOA-medlemmer er på vej tilbage på arbejde.

En ny overenskomstaftale mellem FOA og Danske Regioner med et lønløft på 13,4 procent over tre år for omkring 21.000 portører og hospitalsansatte sosuassistenter ventes underskrevet senere i eftermiddag.

FOA's hovedbestyrelse sagde fredag eftermiddag efter en tre timer lang debat ja til at forhandle videre med regionerne inden for rammen på 13,4 procent, oplyser FOA-formand Dennis Kristensen.

Det skete med stemmerne 41 for og 14 imod - men det er værd at bemærke, at repræsentanter for København, Århus og Odense med de store hospitaler vendte tomlen nedad.

Ifølge Dennis Kristensen betyder vedtagelsen, at der er udsigt til, at FOA og Danske Regioner kan indgå et forlig om kort tid.

- De tilbageværende punkter handler ikke om kroner og ører, men blandt andet om hvordan deltidsansatte får ret til at komme på fuld tid, siger Dennis Kristensen.

Forliget vil medføre væsentlige lønforhøjelser til FOA's medlemmer i regionerne, men eksempelvis sosu-assistenterne vil ende på en lavere slutløn i forhold til det forlig, som FOA har indgået med KL, fastslår Dennis Kristensen.