I det fynske folks tjeneste

Hul i Nyborgs ældrebudget - ny sparerunde

Efter en sparerunde på 12 millioner kroner, skal Nyborgs politikere nu finde yderligere 15 millioner kroner.

Nyborg Kommune skal finde 15 millioner kroner på ældrebudgettet.

Nyborgs økonomi har ry for at være i superform, men idyllen er begyndt at krakelere efter, at kommunens politikere først måtte spare 45 milliioner kroner i 2019-budgettet og nu skal finde yderligere 15 millioner kroner på ældrebudgettet.

Grunden til at ældreudgifterne er løbet løbsk skyldes først og fremmest, at der er flere udgifter til de ældre over 65 i Nyborg Kommune.

En del af udgiften er videreført fra 2018, hvor der var en "ubalance" på otte millioner kroner.

Merudgifterne skyldes flere leverede timer i hjemmeplejen og en stigning i gennemsnitsudgiften pr. 65+ årige.

Stigningen i udgiften skyldes bl.a. øremærkede puljer fra staten og en række nye initiativer som rehabiliteringscenter, demenscenter, værdighedspuljen, klippekortsordning, gratis varmtvandstræning, flere forebyggende indsatser og flere aktiviteter for ældre og pårørende.

I budgettet havde man desuden indlagt effektiviseringer på 7,5 millioner kroner.

Det er en effektivisering, som politikerne nu vil udmønte i nye lokalaftaler og sparerammer til driftsområderne. 

Klager over sundhedsministeren

Kommunen er også presset af udligningsudgifter inden for sundhedsområdet og har derfor klaget til sundhedsministeren.

Landets kommuner hjælper staten med at finansiere sygehuse og praksissektoren.

Læs også Alle med i budgetforlig i Nyborg: Besparelser for 45 millioner

Kommunen ønsker sammen med Kommunernes Landsforening, at medfinansieringen stopper, da kommunerne ikke har indflydelse på udgifterne og i øvrigt mener, at der er skævhed i afregningen. Det er en merudgift, der vil stige år for år for at toppe med 20 millioner i 2023.

Ifølge Fyens Stiftstidende ønsker Socialdemokratiet i Nyborg at bryde budgettet op og afviser at forringe lokalaftalen for ansatte inden for ældresektoren.

Det afvises af Nyborgs Venstre-borgmester Kenneth Muhs, der har absolut flertal i byrådet.