I det fynske folks tjeneste

Hund og hest fundet i jorden

-

-

En hund af labradorstørrelse og kraniet af en hest med halen stukket mellem tænderne fremkom i går en arkæologiske udgravning i Odense.

Fundene stammer fra 4.-5. århundrede e. Kr. og blev gjort i forbindelse med Odense Bys Museers store arkæologiske udgravninger forud for Fyns Amts anlæggelse af Ringvej III øst om Odense.

De to dyr var placeret i små nedgravninger op til væggen ved hvert sit hus på en stor boplads fra jernalderen. Hunden, der også i oldtiden har stået mennesket ganske nær, er nedlagt i hel tilstand og har formentlig været ofret til husstandens beskyttelse.

Af hesten var kun kraniet, de yderste dele af benene samt halen ofret. Halen var stukket ind i hestens mund. Sammen med hesten fandtes dele af et lerkar.