Hurtig dom til tankrøver

En 23-årig mand, der søndag aften røvede en Shell- tank i Tarup, fik i dag en hurtig dom: otte måneders fængsel.    

En straksdom

Kun sytten timer efter at den 23 årige mand truede sig til et mindre bebeløb på Shelltanken på Rugvang fik hans  sin straf på otte  måneders ubetinget fængsel.
Det skete i forbindelse med grundlovsforhøret i retten i Odense ved en såkaldt "straksdom".
Retten besluttede samtidig, at han skal være fængslet under eventuel anke eller indtil afsoning kan påbegyndes.
den 23-årige udbad sig betænkningstid med hensyn til anke. Han kærede fængslingskendelsen til Østre Landsret.