Hurtigere og flottere skoletunnel

En tunnel under Sønder Boulevard til Hunderupskolen bliver nu fremrykket. Teknik- og miljøforvaltningen vil \"fremme anlægget mest muligt\", og har anmodet om frigivelse af otte millioner kroner til byggeriet allerede i år.  Tunnelen kan formentlig stå klar i sommeren 2004.

-

En tunnel under Sønder Boulevard til Hunderupskolen bliver nu fremrykket. Teknik- og miljøforvaltningen vil \"fremme anlægget mest muligt\", og har anmodet om frigivelse af otte millioner kroner til byggeriet allerede i år.  Tunnelen kan formentlig stå klar i sommeren 2004.

Først var tunnelen stillet i bero på grund af sparehensyn, men nu er det pludselig \"ønskeligt, at anlægget af tunnellen fremmest mest muligt\". Det skriver Miljø- og Teknikforvaltningen i en indstilling til politikerne.

Den nye prioritering betyder at tunnelen allerede kan stå færdig i sommeren 2004, hvor det tidligere har været planen at den skulle stå færdig med udgangen af 2004.

Flottere tunnel
Samtidig bliver børnenes nye skolevej under den trafikerede Sønder Boulevard flottere end oprindelig planlagt.

Tunnelen bygges med både større højde og bredde end først antaget, og så skal der skal være lysskakter og et forhøjet belysningsniveau. Formålet er at øge trygheden for trafikanter i tunnelen.

Tunnelen kommer  i alt til at koste 9,3 mio. kr.

Odense Kommune har allerede modtaget tilladelse fra Fredningsnævnet til at etablere tunnelen over Å-dalen ved OB?s anlæg.