I det fynske folks tjeneste

Hurtigere tog udløser ny fynsk bane

Regeringen vil bruge cirka 13 milliarder kroner på tre store jernbaneinvesteringer i Østjylland og på Fyn.

Regeringen vil bruge cirka 13 milliarder kroner på tre store jernbaneinvesteringer blandt andet på Fyn.

Regeringens plan til hurtigere togdrift vil ifølge Ritzaus oplysninger betyde en række store enkeltstående investeringer rundt om på jernbanenettet ud over selve elektrificeringen.

For at kunne opfylde målsætningen om at indføre den såkaldte timemodel mellem København-Odense-Aarhus-Aalborg skal der anlægges en ny bane over Vestfyn, ligesom en ny forbindelse over Vejle Fjord og en opgradering af den østjyske bane mellem Hovedgård og Aarhus er nødvendig.

De enkeltstående investeringer beløber sig ifølge Ritzaus oplysninger til næsten 13 milliarder kroner, som skal findes blandt de knap 28 milliarder kroner, som regeringen vil putte i en ny infrastrukturfond.

Pengene til infrastrukturfonden kommer angiveligt fra en ændret beskatning af flere af de selskaber, som udvinder olie og gas i Nordsøen.

Den manglende elektrificering af jernbanenettet har i årevis plaget den danske togtrafik og tvunget DSB til at køre med problemramte og forurenende dieseltog.

Regeringens mål er, at investeringerne fra den nye fond skal give hurtigere tog og samtidig reducere udledningen af CO2.

Der er ifølge Ritzaus oplysninger tale om nye penge, og et resultat af serviceeftersynet af Nordsøolieaftalen, som regeringen igangsatte sidste år.

I regeringen betragter man investeringerne fra fonden som "et markant" investeringsløft, der vil løbe over flere år.

Timemodellen:  • 1. etape af timemodellen er strækningen mellem København-Odense. Strækningen forventes færdig i 2020.


  • 2. etape af modellen indebærer en opgradering af strækningen Aarhus-Aalborg, planlagt færdig senest 2018.


  • 3. etape mellem Odense og Aarhus kræver en omfattende indsats på banenettet og kan først realiseres efter 2020.


  • For at timemodellen kan realiseres, skal der opgraderes med en ny Vejlefjordbro - pris 21 milliarder kroner.

Kilde: Trafikstyrelsen.