Hvem tager skraldet?

Ifølge renovationsvirksomheden Marius Pedersen er det konkurrenceforvridende, når de små virksomheder afleverer affaldet hos kommunen. Derfor vil Marius Pedersen have et forbud mod at aflevere virksomhedsaffald på alle de fynske genbrugsstationer.

I dag kan erhvervsdrivende aflevere deres affald hos private eller på kommunale pladser.

Men står det til virksomheden Marius Pedersen, der håndterer affald, skal det fremover været slut med erhvervsaffald på den lokale genbrugsstation.

- Genbrugspladser er lavet til affald fra husholdninger - og ikke til erhvervsaffald, fortæller Christian Møller, der er adm. direktør hos Marius Pedersen.

Ifølge loven skal kommunerne kunne tage imod erhvervsaffaldet, men reglerne er forskellige for hver kommune.

I Assens har de et klippekortsystem i Assens kommune, der volder de små erhvervsdrivende kvaler. I Odense betaler virksomhederne et årligt gebyr efter branche og størrelse.

- Problemet er, at kommunerne ikke er forpligtet til at registrere, hvad der kommer ind, hvem der kommer og hvor meget der kommer ind, så derfor ved man heller ikke, hvad omkostningerne er for at have virksomhederne inde på genbrugspladserne. Da det er et brugerfinancieret område, jamen så betyder det, at det er borgerne, der i en eller anden grad kommer til at betale for, at virksomhederne kan komme af med deres affald. Det er stærkt konkurrenceforvridende, lyder det fra adm. dir. Christian Møller.

Lars Havelund, der er bestyrelsesmedlem hos Odense Renovation mener, at det er et dilemma.

- Det kunne godt være forbundet med en del gener, hvis vi forbød de erhvervsdrivende adgang til vores kommunale pladser. Omvendt skal vi jo heller ikke som kommune udkonkurrere de private aktører på markedet. Så det er en balancegang.

I øjeblikket kommer cirka 3 ud af 10 lastbiler hos Marius Pedersen med affald fra erhvervslivet. Men ifølge virksomheden kan det sagtens blive mange flere.