Hver syvende skole har haft muligt coronaudbrud siden august

14 procent af landets skoler og efterskoler har oplevet et muligt udbrud med corona siden skolestart i august.

14 procent af landets skoler og efterskoler har oplevet et muligt udbrud med coronavirus siden august.

Det viser en fokusrapport fra Statens Serum Institut (SSI).

40 procent af udbruddene omfatter tre-fire elever, mens 20 procent af udbruddet omfatter flere end ti elever.

Et muligt udbrud defineres i rapporten som tre eller flere elever fra samme skoletrin, der får påvist covid-19 inden for to uger.

SSI's opgørelse viser samtidig, at 41 procent af de grundskoleelever, der har fået påvist covid-19, ikke har været en del af et muligt udbrud.

Tallene kan ifølge Tyra Grove Krause, afdelingschef i SSI, indikere, hvorvidt eleverne er blevet smittet på skolen eller andre steder.

- De større udbrud skaber mistanke om, at smitten kan være sket på skolen i forbindelse med undervisningen. Omvendt kan de mindre udbrud i højere grad været et udtryk for, at smitten er sket uden for skolen, siger afdelingschef Tyra Grove Krause fra Statens Serum Institut.

- Eller at de implementerede retningslinjer er effektive i forhold til at minimere smittespredningen ved hurtigt at bryde mulige smittekæder og dermed forhindre, at de mindre udbrud udvikler sig til større udbrud, tilføjer hun.

Opgørelsen er baseret på en kobling af data fra en række registre. Derfor er det ikke muligt at sige præcis, om og hvordan covid-19-smitten har spredt sig på skolerne.

- Vi kan ikke se ud fra opgørelserne, om elever, der er en del af et muligt udbrud, faktisk er smittet på skolen, siger Tyra Grove Krause.

- Og i takt med, at smittetrykket i samfundet stiger, forventer vi, at en del af smitten foregår uden for skolen, tilføjer hun.