Hvidvask: Én fynsk kommune går videre med plan om at droppe Danske Bank

I denne uge skulle to kommuner tage stilling til det fremtidige samarbejde med Danske Bank. Det sker i kølvandet på hvidvaskskandalen. Men kun i Svendborg går de videre med at droppe banken.

quote Økonomiudvalget tager skarpt afstand fra hvidvaskning. På den baggrund afsendes brev til Danske Bank.

Uddrag af referat fra økonomiudvalgets møde i Nyborg mandag

Tre kommuner på Fyn benytter sig af Danske Bank.

I Nordfyns Kommune har de ingen planer om at sanktionere eller helt droppe banken. Men mandag og tirsdag behandlede økonomiudvalgene i henholdsvis Nyborg og Svendborg deres fremtidige samarbejde med Danske Bank.

Opdatering
Clock03. okt 2018, kl. 17:36
Artiklen er opdateret med udtalelse fra Nyborg Kommunes borgmester, Kenneth Muhs (V).

Det sker i kølvandet på hvidvaskskandalen, der blandt andet kostede topchef Thomas Borgen jobbet.

Nu foreligger i hvert fald de umiddelbare afgørelser. Og det bliver kun én af de to kommuner, som arbejder videre med mulighederne for at droppe Danske Bank.

I Nyborg betyder praktikaliteter, at det snart sagt ikke kan betale sig at opsige aftalen med Danske Bank. Det fremgår af referatet fra økonomiudvalgsmødet mandag.

Kommunen har indgået en kontrakt for fire år med Danske Bank. Det gjorde den 1. maj 2016. Og siden kontrakten skal opsiges med ni måneders varsel, kan Nyborg i realiteten først gøre sig fri af banken 1. august 2019. Kun ni måneder før aftalens oprindelige udløb i 2020. 

Og derfor mener politikerne i Nyborg ikke, at det så at sige er bøvlet værd at opsige kontrakten før tid. Men selvom om kommunen for nuværnede ikke afbryder kontrakten med Danske Bank, får hvidvasksagen konsekvenser på sigt.

- Det er en meget alvorlig sag, som vi tager skarpt afstand fra. Og vi får nu vores embedsmænd til at se på, hvordan vi kan skærpe kravene til samarbejdspartnere i vores udbud, siger borgmester Kenneth Muhs (V), og tilføjer:

- Det gælder blandt andet mulighed for at sanktionere kontrakter i sager som denne her. 

Af referatet fremgår det, at økonomiudvalget i Nyborg desuden hæfter sig ved, at Danske Bank endnu ikke er dømt for noget, og således kan de ikke forbyde banken at byde, når kommunens bankaftale skal i udbud næste gang. 

Politikerne skriver dog i en kommentar til referatet:

"Økonomiudvalget tager skarpt afstand fra hvidvaskning. På den baggrund afsendes brev til Danske Bank. Økonomiudvalget arbejder videre med kriterier for det kommende ordinære udbud, bl.a. på baggrund af udviklingen i Staten og andre kommuner på området. Økonomiudvalget følger udviklingen."

Svendborg vil af med Danske Bank

I Svendborg valgte økonomiudvalget til gengæld tirsdag at gå videre med at undersøge muligheden for at afvikle samarbejdet med Danske Bank.

Ifølge referatets beslutning, står der helt kort:

- Administrationen belyser mulighederne for at skifte bank og mulighederne for at ændre indkøbspolitikken i overensstemmelse med bullit 2.

Bullit 2 henviser til et af fire forslag fra Enhedslisten. I punkt to foreslår partiet blandt andet, at Svendborg lader sig inspirere af blandt andet Rødovre Kommune, som stiller meget specifikke krav til, hvad deres samarbejdspartnere må og ikke må.

I enhedslistens forslag 2 står der blandt andet:

"Administration udarbejder forslag til ændringer af kommunens indkøbspolitik, som fastslår, at kommunen ikke ønsker at samarbejde med virksomheder, der medvirker til skattely/skatteunddragelse og hvidvask. Eksempelvis må kommunens bankforbindelser ikke medvirke til, at deres kunder på ulovlig vis kan unddrage sig skattebetaling ved, at banken rådgiver om anvendelse af skattely og/eller ulovlig skatteplanlægning (aggressiv skatterådgivning). Endvidere må kommunens bankforbindelse ikke selv være involveret i hvidvask. Dette gælder nationalt og internationalt."

Det har ikke været muligt at få fat i borgmester Bo Hansen (S). Men hvis det viser sig, at det er praktisk muligt at skifte bank, er han klar til at slå til.

- Vi går selv op i at opføre os moralsk og etisk rigtigt, og det ønsker vi også at stille som et krav til dem, der passer på vores penge, siger Bo Hansen til Fyns Amts Avis.