Ideologisk opgør om privat hjemmehjælp

Odense Byråd skal onsdag aften tage stilling til om kommunen fortsat skal tilbyde privat hjemmehjælp til kommunens ældre. Socialdemokratiet og venstrefløjen er klar til at droppe det private tilbud, da rengøringsselskabet vil undtages for aftenvagterne. De borgerlige mener, at kommunen smider gode erfaringer på gulvet og svigter de ældre.

-

Odense Byråd skal onsdag aften tage stilling til om kommunen fortsat skal tilbyde privat hjemmehjælp til kommunens ældre. Socialdemokratiet og venstrefløjen er klar til at droppe det private tilbud, da rengøringsselskabet vil undtages for aftenvagterne. De borgerlige mener, at kommunen smider gode erfaringer på gulvet og svigter de ældre.


Siger nej til ny kontrakt
Rengøringsselskabet Danren betjener i dag 35 ældre borgere i Odense med hjemmehjælp i distrikterne øst og vest. De resterende seks distrikter i kommunen er stadig forbeholdt den kommunale hjemmepleje.


Men kun to måneder før forsøgsordningen med Danren udløber, vil Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten stoppe samarbejdet med Danren. Årsagen er, at Danren vil undtages fra at betjene ældre borgere i aftentimerne, da selskabet ikke mener det hænger økonomisk sammen.


Ud af de 35 ældre odenseanere, der har valgt privat hjemmehjælp, har 3-5 brug for hjemmehjælp om aftenen.


Lige konkurrence
\"Jeg har ikke noget imod at private selskaber tager sig af hjemmehjælpen. Men det må ske på lige vilkår med den kommunale hjemmepleje. I forvejen er Danren undtaget fra at køre om natten, og hvis de heller ikke vil køre om aftenen, så er der ikke ligelig konkurrence længere\", siger rådmand Villy Larsen(SF).


Men Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti mener ikke, at Danren er blevet tilbudt lige vilkår i konkurrencen med kommunen.


Kun to distrikter
\"Danren må kun køre i distrikt øst og vest, og det giver uforholdsmæssig meget køretid, og så er det klart at det ikke hænger sammen økonomisk\", siger Børge Wagner(K), der er medlem af Ældre- og Handicapudvalget.


Samtidig mener de borgerlige partier, at det er vanvittigt at droppe samarbejdet med Danren kun to måneder før forsøgsordnignen udløber.


Erfaringer smides på gulvet
\"Vi smider værdifulde erfaringer med private firmaer på gulvet. I løbet af sommeren bliver det formentligt lovpligtigt at kommunerne skal kunne tilbyde privat hjemmehjælp, og hvis vi stopper samarbejdet med Danren nu, så skal vi starte forfra, når loven pålægger os at tilbyde privat hjemmehjælp\", siger Kamma Lauenborg(V), der også er medlem af Ældre- og Handicapudvalget.


Men disse argumenter preller fuldstændig af på rådmanden.


\"Vi mister overhovedet ingen erfaring. Danren har kun betjent 35 kunder, og det er kun en lille brøkdel af vores samlede opgaver. Det kan vi nemt opbygge igen, hvis loven bliver lavet om\", siger Villy Larsen.


Katastrofe for de ældre
Odense Byråd skal onsdag tage stillling til om kommunen skal genforhandle kontrakten med Danren. På forhånd er der flertal for at afvise en genforhandling af Danrens kontrakt, og det vil formentlig betyde, at den private hjemmehjælp stopper 1. maj.


\"Det er en katastrofe for de ældre, der nu har opbygget et tillidsforhold til en hjemmehjælper fra Danren. For mig er det uforståeligt at vi ikke kan fortsætte samarbejdet yderligere to måneder, og så evaluere forsøgsordningen til juli\", siger Børge Wagner.