Idyllen fremtidssikret i mange kolonihaver

Flertallet af Odenses omkring 4000 kolonihaveejere får nu papir på, at deres grønne åndehuller er fremtidssikret. Kommunen vil udlægge haverne som varige, hvilket betyder at de bliver næsten umulige at nedlægge igen. På Odense Havn får kolonihaveejerne derimod ingen garantier for fremtiden.

-

Flertallet af Odenses omkring 4000 kolonihaveejere får nu papir på, at deres grønne åndehuller er fremtidssikret. Kommunen vil udlægge haverne som \"varige\", hvilket betyder at de bliver næsten umulige at nedlægge igen. På Odense Havn får kolonihaveejerne derimod ingen garantier for fremtiden.


Ny lov
Det er en ny lov, der pålægger ejerne af kolonihaveområder at udlægge kolonihaverne som enten varige eller ikke-varige. I Odense er der 3959 kolonihavegrunde, og de 3295 ligger på jord ejet af kommunen. Det er disse 3295 kolonihaver som kommunen er indstillet på at gøre varige.


Når kolonihaverne får status som varig betyder det, at kommunalbestyrelsen kun kan nedlægge havekolonien, \"hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen, og at der, inden området ryddes, tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område, der nedlægges.\"


Der er kun to små haveforeninger som ikke umiddelbart vil blive udlagt som varige. Det drejer sig om Guldstjernen og Duerne. Haverne ligger på områder udlagt til bolig, men teknik- og miljøforvaltningen i kommunen foreslår at jordens status ændres ved næste kommuneplanrevision. Dermed vil de sidste to koloniforeninger kunne erklæres for varige.


Havnen vil ikke bindes
Til gengæld har bestyrelsen for Odense Havn netop besluttet, at de tre havekolonier på havnen skal erklæres for \"ikke-varige\". Haveforeningerne Egebækken og Hedvigslund II ligger på areal reservereet til lettere industri og Baagø ligger på et område, der er udlagt til havneområde.


\"Hvis vi beslutter, at de tre kolonihaver skal være varige, har vi samtidig begrænset vores muligheder for at anvende arealerne til andre formål i næsten al evighed, og den begrænsning vil vi ikke have i Odense Havn,\" siger afdelingsingeniør Jens Toft fra Odense Havn. 


\"Utilstedelig lov\"
At de tre kolonihaver på havnen er udlagt som \"ikke-varige\" får dog ingen betydning de næste årtier. De fleste af havekoloniejerne har lejekontrakter for de næste 29 år. Loven får kun betydning, hvis ejerne udlægger kolonihavearealerne som varige.


\"Jeg synes det er en utilstedelig lov, der griber dybt ind i kommunernes mulighed for at planlægge. Nu kan Odense Kommune for tid og evighed afskrive de 28 kolonihaveområder i kommunen til andre formål. Det ville man ikke gøre for nogle andre områder, \" siger Jens Toft.


Miljø- og teknikudvalget behandler forslaget om at gøre byens 3295 kolonihaver for varige 4. september.