Igen ro i Ringe Statsfængsel

Seksuelle overgreb, trusler og vold mod ansatte er tilsyneladende fortid i Ringe Statsfængsel. Mere personale og færre hårde fanger har genskabt roen på afdelingerne i ungdomsfængslet.

-

Seksuelle overgreb, trusler og vold mod ansatte er tilsyneladende fortid i Ringe Statsfængsel. Mere personale og færre hårde fanger har genskabt roen på afdelingerne i ungdomsfængslet.


For et år siden kom det frem, at der var alvorlige problemer med overgreb og vold i Statsfængslet i Ringe. Mange kvinder fortalte om seksuelle overgreb, og en gruppe nydanskere fik skyld for at styre fængslet med hårde midler. Men disse problemer er tilsyneladende fortid.


\"Det er længe siden der har været ballade, og vi syntes der er styr på det nu\", siger fængselsinspektør Bodil Phillip.


Dobbeltbemanding
Siden midt i februar har to afdelinger i Ringe Statsfængsel haft dobbeltbemanding, når de indsatte kommer hjem fra arbejde. På to andre afdelinger begynder dobbeltbemandingen i løbet af marts. Det betyder, at der er to fængselsbetjente til 16 indsatte på hver afdeling


I alt har Ringe Statsfængsel fået tildelt seks nye stillinger for at stoppe den uro, der prægede statsfængslet i lange perioder sidste år. Samtidig har fængslet også fået ansat en viceinspektør.


Færre hårde fanger
Og derudover har Kriminalforsorgen i år skånet fængslet i Ringe og sendt de mest hårde fanger til afsoning andre steder.


Alt sammen har det været med til at skabe ro i ungdomsfængslet, vurderer Bodil Philip.


Ny kontraktafdeling
Da det kom frem, at mange kvinder i Statsfængslet havde været udsat for seksuelle overgreb besluttede Kriminalforsorgen at droppe fængslets særstilling med blandede mande- og kvindeafdelinger.


Men nu har kvinderne igen fået mulighed for at være sammen med mænd. I oktober åbnede Statsfængslet en såkaldt kontraktafdeling, hvor kvinder og mænd afsoner sammen. På kontraktafdelingen forpligter de indsatte sig til at holde sig fra stoffer.