I det fynske folks tjeneste

Iltsvind aftaget hurtigere end tidligere år

Iltsvindet er aftaget hurtigere i år i farvandene mellem Fyn og Jylland, men langsommere i Øresund.

Det sædvanlige iltsvind på denne tid i det sydlige Lillebælt, Flensborg Fjord og Aabenraa Fjord er i år overvundet et par måneder før normalt.

Til gengæld er der lige så usædvanligt fortsat næsten kraftigt iltsvind syd for Ven i Øresund.

Det fremgår af årets sidste iltsvindsrapport fra Danmarks Miljøundersøgelser.

Midt i november var status også, at der stadig var iltsvind langs Sjællands nordkyst, i Laholmsbugten og ned i Øresundstragten.

Det var der også i den vestlige del af Århusbugten og i de dybere dele af Kalø Vig. Derimod var der ikke iltsvind i den centrale del af Århus Bugt, det nordlige Bælthav, sydvestlige Kattegat og Storebælt, omend iltindholdet er lavt for dette tidspunkt af året.