Iltsvind farver Odense Fjord hvid

Mælkehvidt vand i store plamager er tegn på døde alger og manglende ilt i Odense Fjord.

Der er nu synlige tegn på iltsvind i Odense Fjord, hvor vandet flere steder er mælkehvidt. Ifølge Miljøstyrelsen er der i flere fjorde tale om kraftigt lokalt iltsvind, mens der fortsat er gode iltforhold på åbent hav.

Det hvide vand udløses af såkaldte bundvendinger, hvor der frigives svovlgasser fra rådnende planter.

- I det varme vejr stiger temperaturen hurtigt på det lave vand særligt i fjordene. Algerne vokser hurtigt i varmen, og når døde alger falder ned på bunden, rådner de med det samme. Og så opbruges ilten lynhurtigt, siger kontorchef Harley Bundgaard Madsen fra Miljøstyrelsen.

Fisk og bunddyr kan ikke tåle iltsvind i længere tid. Fiskene vil normalt svømme væk, mens muslinger og havorme vil dø efter et stykke tid.

Blæst kan gøre det

En periode med blæst vil ret hurtigt kunne genskabe de normale iltforhold på det lave vand. Bølger og strøm skyller rådnende alger væk og bringer nyt iltrigt vand med sig.

Selvom iltsvindet har med varmen at gøre, er det ikke unormalt, at fjordene rammes.

- Iltsvind i det nuværende omfang er ikke usædvanligt på denne årstid. I 2016 var iltsvindet for eksempel mere udbredt på nuværende tidspunkt, siger kontorchef Harley Bundgaard Madsen.

Når iltsvindet ikke er mere udbredt i det åbne hav også, skyldes det, at der i de dybere havområder er oplagret meget ilt, og at det varme vejr endnu ikke er trængt ned til bundvandet, hvor havstrømme mange steder tilfører friskt, iltrigt vand.

FAKTA OM ILTSVIND