Iltsvind gav skader på bunddyrene

Det værste iltsvind i 25 år med døde fisk og bunddyr mange steder er som følge af blæsten og det kølige vejr nu kraftigt på retur. Der er dog fortsat er i det sydlige Lillebælt områder med iltsvind, hvor visse fiskearter søger væk, og kraftigt iltsvind, hvor bunddyrene dør.

-

Det værste iltsvind i 25 år med døde fisk og bunddyr mange steder er som følge af blæsten og det kølige vejr nu kraftigt på retur. Der er dog fortsat er i det sydlige Lillebælt områder med iltsvind, hvor visse fiskearter søger væk, og kraftigt iltsvind, hvor bunddyrene dør.

Men også her bliver iltforholdene langsomt bedre. Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) venter en normalisering af iltforholdene i løbet af en måned. Men mange steder har iltsvindet givet skader på bunddyrene. Skaderne kortlægges nu af amterne og DMU.

Foreløbige resultater viser reduktioner på op til 100 procent i antallet af bunddyr. Store reduktioner og ligefrem total udslettelse ses i de store områder, som har været udsat for kraftigt og langvarigt iltsvind, som f.eks. det sydlige Lillebælt og Flensborg Fjord.

Her er der ikke overlevende bunddyr på dybder større end 17-20 meter, mens der i områder med kortvarige og mindre kraftige iltsvind ingen synlige skader er observeret - f.eks. langs Nordsjællands Kattegat og Øresunds kyst.

/ritzau/