I det fynske folks tjeneste

Iltsvind i flere fynske farvande er tæt på højeste niveau i 20 år

Et stadigt større område af de danske farvande er ramt af iltsvind, viser rapport fra Aarhus Universitet.

Sådan kan det komme til at se ud, når farvande rammes af iltsvind. Foto: Arkivfoto TV MIDTVEST

Iltsvind i de indre danske farvande er i øjeblikket på et niveau, der er blandt de mest kritiske registreret i dette årtusind.

Havbunden er mange steder uden ilt, og samtidig frigives der nogle steder den giftige gas svovlbrinte fra bunden.

Læs også Rapport: Iltsvind er fordoblet i de indre danske farvande

Iltsvindet har blandt andet ramt hårdt flere steder omkring Fyn.

Det viser en rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) under Aarhus Universitet.

Det samlede areal ramt af iltsvind var i september på 4400 kvadratkilometer. Omkring en tredjedel er ramt af kraftigt iltsvind.

Det totale areal med iltsvind er cirka 30 procent højere end i august og 2,5 gange større end i september sidste år.

- Det gør det aktuelle iltsvind til et af de mest udbredte i de sidste 20 år, fremgår det af rapporten.

Kritiske forhold

Den manglende ilt på havbunden gør det kritisk for fisk, planter og dyr, der lever der.

Iltforholdene er især forværret i Aarhus Bugt, det nordlige Bælthav, Lillebælt og de sydøstjyske fjorde, Storebælt, Smålandsfarvandet og det sydlige Kattegat.

De hårdest ramte områder er Mariager Fjord, det sydlige Lillebælt og tilhørende sydøstjyske fjorde samt Det Sydfynske Øhav.

Miljøminister Lea Wermelin (S) kalder udviklingen bekymrende.

- Stadig dybt bekymrende tal. Iltsvind kvæler livet i havet. Vi er i fuld gang med at rydde op efter den tidligere regerings landbrugspakke og har strammet kvælstofreguleringen. Og vi skal selvfølgelig videre og passe bedre på vores vandmiljø, skriver hun på Twitter.

Læs også Fiskere kæmper for at begrænse iltsvind i Lillebælt