Iltsvind langsomt på retur

Oktobers blæsevejr har bedret iltforholdene i bl.a. Storebælt. Men situationen i det Sydfynske Øhav og sydlige Lillebælt er stadig alvorlig. Det viser oktober-rapporten fra Danmarks Miljøundersøgelser.

-

Oktobers blæsevejr har bedret iltforholdene i bl.a. Storebælt. Men situationen i det Sydfynske Øhav og sydlige Lillebælt er stadig alvorlig. Det viser oktober-rapporten fra Danmarks Miljøundersøgelser, DMU.

Som det plejer at ske, har efterårets blæsevejr forbedret iltforholdene i specielt Kattegat, det nordlige Bælthav og Storebælt. Iltsvindet i Storebælt og nord for Fyn er langt fra så stort som i september, hedder det i rapporten.

Der er dog ikke sket nævneværdige forandringer i sydlige Lillebælt og syd for Fyn.

DMU mener dog, iltsvindet generelt er på retur og forventer at forholdene vil være normale igen i november. Der er dog stadig store iltfattige vandmasser i Bælthavet og Kattegat. Presses de ind til kysterne, kan det stadig resultere i fiskedød.

Sommerens iltsvind har lavet stor skade mange steder. Nogle steder er bundfaunaen helt udryddet og dermed er der ingen føde til bundlevende fisk.

Det har også forringet fødegrundlaget for de mange dykænder, der plejer at overvintre i de indre danske farvande.