Iltsvind på størrelse med Fyn

Et areal større end Fyn er ramt af iltsvind i farvandene rundt omkring øen. Hele 4.000 kvadratkilometer er ramt af iltsvind, heraf er de 2.500 kvadratkilometer endda ramt af kraftigt iltsvind. Til sammenligning er det fynske areal kun 3.500 kvadratkilometer.

-

Et areal større end Fyn er ramt af iltsvind i farvandene rundt omkring øen.
Hele 4.000 kvadratkilometer er ramt af iltsvind, heraf er de 2.500 kvadratkilometer endda ramt af kraftigt iltsvind.
Til sammenligning er det fynske areal kun 3.500 kvadratkilometer.

Alle farvande ramt
Det er alle større fynske farvande, der er ramt.
Det vil sige Storebælt, farvandet nord for Fyn, sydlige Lillebælt og det Sydfynske Øhav.

Fyns Amt vurderer at iltsvindet er det værste i de 25 år iltsvindet er blevet målt.
En stor del af bundfaunaen er udryddet, og det betyder, at der ikke er føde til fiskene.

Flere steder er dyrelivet helt væk på grund af en kombination af manglende ilt og giftig svovlbrinte, som frigives netop på grund af iltsvindet.