Indsats for flere nydanskere på Universitetet

Landets universiteter har svært ved at tiltrække indvandrere og deres efterkommere. Det viser en ny undersøgelse. Syddansk Universitet vil nu lave en kampagne for at hverve flere nydanskere.

Syddansk Universitet planlægger kampagne

Landets universiteter har svært ved at tiltrække indvandrere og deres efterkommere. Det viser en ny undersøgelse. Syddansk Universitet vil nu lave en kampagne for at hverve flere nydanskere.

Ud af de knap 14.000 unge under 25 år, der påbegyndte en lang videregående uddannelse i 1997 eller 1998, var kun 148
efterkommere af indvandrere. Men det lave tal er ikke
overraskende for Peter Seeberg, der er lektor på Center for
Mellemøststudier ved Odense Universitet.
"En del af indvandrerne i Danmark kommer fra bogligt svage
miljøer. De har ikke tradition for at læse og finder det derfor heller ikke naturligt at søge ind på en uddannelse", siger Peter Seeberg, der gennem mange år har forsket i etniske mindretal og deres uddannelsesvalg.

På landets universiteter er ledelserne kede af det lave antal indvandrere. Men mange steder ved man ikke, hvad man skal gøre ved problemet.

"Vi famler i blinde og ved ikke, hvad vi skal gøre for at
tiltrække flere nydanskere. Derfor har vi nu talt om at få lavet en undersøgelse i samarbejde med gymnasieskolerne for at finde ud af, hvad de unges behov og fremtidsplaner er. Først når vi ved det, kan vi handle, siger prorektor på Københavns Universitet Joan Conrad.

Men på Syddansk Universitet vil man ikke vente på en undersøgelse.

"Vi vil lave en målrettet kampagne for at få flere nydanskere ind på vores studier allerede til foråret. Kampagnen skal blandt andet føres med brochure på arabisk som kan blive omdelt på skoler og i indvandrermiljøer", forklarer Helle Lykke fra Mellemøststudiet på Syddansk Universitet.