Indvandrere skal lære mere dansk

Integrationen af flygtninge og indvandrere i Odense Kommune går stadig meget trægt. En frisk rapport fra kommunen konkluderer, at der blandt andet er behov for at styrke sprogundervisningen betragteligt, hvis indvandrerne skal integreres bedre. Rapporten peger på flere muligheder for at styrke sprogundervisning af flygtninge og indvandrere.

-

Integrationen af flygtninge og indvandrere i Odense Kommune går stadig meget trægt. En frisk rapport fra kommunen konkluderer, at der er behov for at styrke sprogundervisningen betragteligt, hvis indvandrerne skal integreres bedre. Rapporten peger på flere muligheder for at styrke sprogundervisning af flygtninge og indvandrere.


Arbejdsløsheden blandt indvandrere fra 3. verdenslande er markant højere end ledigheden for danskere i Odense.


Dårligt sprog skaber ledighed
Mens kun 4,3% af danskerne er uden job, så er 17% af indvandrerne arbejdsløse. Og kun 25-40% af indvandrerne havde i september 2000 ordinære jobs. Manglende danskkundskaber er én af de væsentligste årsager til den store ledighed blandt indvandrere. Det konkluderer en ny rapport fra Odense Kommune. 


Rapporten evaluerer fem års integrationspolitik i kommunen, og kommer med en lang række nye forslag til hvordan integrationen kan blive styrket de kommende år. Det er første gang nogensinde, at kommunen forsøger at lave en samlet status på integrationsbestræbelserne i kommunen.


Integrationen halter
Selvom rapporten konkluderer, at kommunens indsats har bidraget til at øge integrationen, så viser rapportens egne opgørelser samtidig, at der fortsat er meget store problemer med integrationsprocessen i Odense.


Det er Flygtninge-/Indvandrerudvalget i kommunen, der har udarbejdet evalueringen og de mange forslag til en forbedring af kommunens integrationspolitik. Og ifølge udvalget er det afgørende at udlændingene får styrket danskkundskaberne. En afgørende faktor for at få arbejde er nemlig gode danskkundskaber, fastslår rapporten.


Indsats over for børn
Derfor opstiller rapporten flere nye initiativer, der kan styrke indvandrernes danskkundskaber, og peger på områder hvor den nuværende indsats skal styrkes.


Udvalget foreslår blandt andet, at  • Tosprogede børn bliver sprogtestet før skolestart
  • Tosprogede børn skal have hyppig og regelmæssig kontakt til danske børn
  • Nye og udvidede skole- og fritidstilbud til børn i Vollsmose
  • Klasser med mange tosprogede børn skal lave aktiviteter med danske børn
  • Forældre til tosprogede børn skal have indblik i skolens undervisning og principper
  • Danskundervisning til indvandrene på arbejdspladserne
  • Udvidet sprogtræning til ældre- og handicappede indvandrere

Målsætningen for kommunen bør ifølge rapporten være, at alle børn kan dansk når de starter i folkeskolen. Samtidig skal forældrene inddrages i samarbejdet før de tosprogede elever starter i skolen.


Udover de nye initiativer bør kommunen fastholde og udvide de nuværende indsatser på sprogområdet.


Evalueringen af kommunens integrationsindsats og forslagene til en forbedret politik, bliver behandlet på byrådsmøde onsdag i næste uge.


Tænketankens rapport
Rapporten fra Odense Kommune kommer samtidig med at en Tænketank i Indenrigsministeriet udgiver en rapport om integrationen af flygtninge i Danmark. Rapporten fra Tænketanken konkluderer, at der er lang vej endnu før Danmark får en vellykket integration af indvandrere, og Tænketanken giver kommunerne en del af ansvaret for den mangelfulde integration.