Influenzaen kommer

Vinteren nærmer sig og dermed også risikoen for at få influenza. Fra onsdag d. 1. oktober tilbyder staten gratis vaccination til særligt udsatte.

Staten tilbyder gratis vaccination til grupper, som har særlig risiko for at blive alvorligt syge af influenza.

Det er alle over 65 år, førtidspensionister og grupper med visse kroniske sygdomme, som tilsammen udgør 1,5 million danskere.

Danske Lægers Vaccinations Service opfordrer til at tage imod tilbuddet for at undgå sygdom, mulig indlæggelse på hospital eller endda dødsfald.

Omkring 1000 danskere dør hvert år af influenza eller afledt sygdom.

I 2013 lod kun 45% af de udsatte sig vaccinere, og sådan har det været i flere år, hvilket er langt under det generelle niveau i EU.

FNs sundhedsorganisation, WHO, har sat 75% som mål.