I det fynske folks tjeneste

Ingen akutfunktion i Svendborg

Akutfunktionen i Svendborg ligner en død sild, med mindre regionen er villig til at forringe det nye OUH.

01:29

01:01

06:58

Region Syddanmark får ikke både en akutfunktion i Svendborg og et nyt OUH, siger sunhedminister Astrid Krag.

1 af 4

Det er essensen af et brev, sundhedsminister Astrid Krag (SF) har sendt til Region Syddanmarks formand Carl Holst (V) som svar på, om tilsagnet til et nyt OUH stadig gælder, og om forudsætningen for et akutsygehus stadig er et befolkningsunderlag på 200.000 indbyggere.

Den oprindelige aftale skulle nemlig ændres, lovede daværende gruppeformand for Socialdemokraterne Carsten Hansen under valgkampen.

Men sundhedsministerens svar til regionrådsformanden er ikke et både og - snarere et enten eller.

I brevet står der blandt andet:

...Regeringen har noteret sig, at der ved åbningen af Nyt OUH vil være en skadeklinik på Svendborg Sygehus, der vil være døgnåben og bemandet med lægelig back-up....

Region Syddanmark må gerne ændre sin plan for sundhedsvæsnet i Svendborg, som Carsten Hansen lovede vælgerne under valgkampen.

Løftebrud

Men det bliver formentlig et løftebrud, for en ændring vil gå ud over det tilsagn, der er givet om et nyt supersygehus i Odense, lyder svaret fra sundhedsministeren.

...Hvis regionsrådet i Region Syddanmark træffer en ny beslutning om at placere en fælles akutmodtagelse i Svendborg, vil det være op til regionen at udarbejde en konkret løsning, der angiver, hvordan beslutningen kan udmøntes...

Region Syddanmarks tilsagn til sygehusstrukturen kan godt ændres, men hvis vilkårene ikke længere er de samme som der oprindelig blev givet tilsagn til fra regeringen, så skal tilsagnet genforhandles, hvilket betyder færre penge.

...Da vilkårene, der lå til grund for tilsagnet af 15. juni 2011 til Nyt OUH, ikke længere vil blive opfyldt ved en sådan ny beslutning, vil der skulle træffes beslutning om, hvordan et nyt mindre OUH skal projekteres, herunder hvor meget det tidligere tilsagn skal reduceres.

En løsning, der næppe vinder gehør hos Venstre eller Socialdemokraterne i regionsrådet.

Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen ønsker i dag ikke at kommentere sit valgløfte eller sundhedsministeres brev overfor TV 2/Fyn.