Ingen garanti for ærøsk selsstændighed

Eet af de vigtige argumenter for et ja under valgkampen på Ærø var, at en frivillig sammenlægning af de to kommuner ville sikre fortsat selvstændighed for den sydfynske ø. Det store skræmmebillede var ligesom før afstemningen på Langeland i 2002 frygten for en sydfynsk kommune domineret af Svendborg.

-

Eet af de vigtige argumenter for et ja under valgkampen på Ærø var, at en frivillig sammenlægning af de to kommuner ville sikre fortsat selvstændighed for den sydfynske ø. Det store skræmmebillede var ligesom før afstemningen på Langeland i 2002 frygten for en sydfynsk kommune domineret af Svendborg.

\"Det klare og overbevisende ja taler for fortsat ærøsk selvstændighed. Det gør også den kendsgerning, at der er vand rundt om øen. Vi har jo set, at Læsø har fået lov at være en selvstændig kommune. Det var næppe sket for en kommune med så lille et befolkningstal, hvis ikke den havde været en ø\", siger kommunalforsker Ulrik Kjær, Syddansk Universitet i Odense.

Men det er ingen garanti overhovedet, mener han. Hvis en fremtidig kommunal-struktur på Fyn opererer med for eksempel fem eller seks kommuner, vil Ærø næppe have en fremtid som selvstændig ø.