Ingen grænser for støj og trafik på ny festivalplads

Politikerne i Odense er nu klar til at godkende en ny aktivitets- og festivalplads på 65 hektar i det sydøstlige Odense. Kommunen har modtaget 19 indsigelser mod planen, men naboernes protester mod gener fra musik og biler bliver afvist af Odense Kommune.

-

Politikerne i Odense er nu klar til at godkende en ny aktivitets- og festivalplads på 65 hektar i det sydøstlige Odense. Kommunen har modtaget 19 indsigelser mod planen, men naboernes protester mod gener fra musik og biler bliver afvist af Odense Kommune.

Den nye aktivitets- og kulturplads skal ligge mellem motorvejen, Hollufgård og boligområdet Neder Holluf i det sydøstlige Odense. Området skal blandt andet bruges til udstillinger, dyrskuer, boldspil, sportsaktiviteter og måske musikfestivaler.

Frygter støj og trafik
Kommunen skal investere mellem 42 og 68 mio. kr. i området for at gøre det klar til de nye folkelige aktiviteter. Blandt andet skal der opføres staldbygninger, sportshaller, kontorbygninger, toiletter og et græsareal skal omdannes til en parkeringsplads for 8000 biler.

Planerne har vakt protester blandt beboerne i Neder Holluf. Naboerne frygter især, at festivalpladsen vil betyde store gener i form af øget trafik og mere støj for 3100 boliger - og samtidig er beboerne kede af at miste værdifulde naturområder.

Ingen støjgrænse
Kommunen har modtaget i alt 19 indsigelser mod lokalplanforslaget. Men de fleste af naboernes indsigelser bliver afvist af Odenses Miljø- og teknikforvaltning.

Beboerne vil blandt andet have indført en fast støjgrænse på 70 dB fra musikarrangementerne på pladsen. Men dette forslag bliver afvist med den begrundelse, at Odense Kommune endnu ikke ved i hvilket omfang pladsen vil blive brugt til koncerter.  Kommunen vil først indsamle erfaringer, og derefter fastsætte et niveau for maksimumstøjgrænser fra kultur- og aktivitetspladsen.

Trafikudviklingen følges
Flere beboere i området er også kommet med indsigelser mod den store mængde trafik, som området ventes at tiltrække. Mange beboere frygter at de op til 8000 biler vil betyde mere larm og mindre trafiksikkerhed i området.

Odense Kommune har dog ingen planer om at begrænse mængden af biler til festivalområdet, men forvaltningen vil løbende følge trafikudviklingen i området. Kommunen er dog indstillet på at bygge mindre støjforanstaltninger på enkelte veje i området.

Større afstand til bygninger
Derudover er mange beboere kede af at miste et stort naturområde og frygter at de nye bygninger på festivalpladsen vil skæmme landsbymiljøet i Neder Holluf. Kommunen er indstillet på at lave afstanden til de eksisterende huse større, men fastholder samtidig at de nye bygninger skal kunne bygges i op til 3-etager med en højde på 12 meter.

Politikerne i Miljø- og teknikudvalget skal behandle forvaltningens indstillinger på tirsdag, og herefter skal lokalplanen endelig godkendes i Odense Byråd.