Ingen kommunal hjælp til Odense Håndbold

Når Børn- og Ungeudvalget tirsdag skal behandle forslaget om at give økonomisk førstehjælp til Odense Håndbold, bliver svaret efter alt at dømme nej.

-

Når Børn- og Ungeudvalget tirsdag skal behandle forslaget om at give økonomisk førstehjælp til Odense Håndbold, bliver svaret efter alt at dømme nej.

Det forslag, som forvaltningen beder udvalget tage stilling til, er nemlig nøjagtigt det samme sponsorat på 250.000 kroner, som politikerne sagde nej til, da de mødtes sidste gang.

Den gang bad to af udvalgets medlemmer om at få udsat sagen, så forvaltningen kunne finde en anden og billigere måde at hjælpe håndboldklubben på. Udvalgets tre socialdemokratiske medlemmer ville gerne hjælpe med det foreslåede sponsorat, mens de to Venstre medlemmer var lodret imod. Derfor bad den konservative Vivi Kier og SF\'s Stina Willumsen om at få sagen udsat.

Da TV2/FYN i dag talte med Stina Willumsen, var hun overrasket over, at udvalget skulle tage stilling til nøjagtigt samme forslag en gang til.
\" Hvis der ikke kommer et nyt forslag på bordet, så siger SF nej\", siger Stina Willumsen.

Dermed ligger den afgørende stemme hos det konservative udvalgsmedlem. Fredag morgen har det ikke været muligt at få en kommentar fra Vivi Kier, men hun har tidligere udtalt sig meget klart imod løsningen med et sponsorat.