Ingen penge til spiseforstyrrelser

-

-

Odense Kommune vil ikke støtte centeret for Rådgivning om spiseforstyrrelser-ROS med et tilskud på 100.000 kr.


Kultur- og socialudvalget afslog tirsdag foreningens ansøgning om et driftstilskud på 100.000 kr. Dermed fulgte politikerne indstillingen fra forvaltningen, der havde anbefalet et afslag, fordi foreningens arbejde ikke er målrettet mod kultur- og socialforvaltningens målgruppe.


Centeret Rådgivning om spiseforstyrrelser-ROS, der er baseret på frivilligt arbejde havde søgt om pengene til dækning af udgifter til genoptryk af brochurer, annoncering, supervision, porto m.v.