Ingen post til Odense C

Omkring 40 postbude med ruter i Odense C nedlagde torsdag morgen arbejdet. Odenseanere med postadressen 5000 C får derfor hverken breve, aviser eller blade torsdag.

Postbudene nedlagde arbejdet

Omkring 40 postbude med ruter i Odense C nedlagde torsdag morgen arbejdet. Odenseanere med postadressen 5000 C fik derfor hverken breve, aviser eller blade torsdag.

Postbudene i Odense City er stærkt utilfredse med deres arbejdstider. Overarbejdspuklen vokser, mens postbudene ikke har mulighed for at overholde deres arbejdstider.

Torsdag morgen besluttede postbudene at nedlægge arbejdet og gå hjem. Det betyder, at der ikke blev uddelt post til 5000 Odense C torsdag.

Odense City er dog undtaget fra arbejdsnedlæggelsen, idet postbudene på posthuset i Lille Gråbrødrestrædet ikke er omfattet af arbejdsnedlæggelsen.

Tillidsmændene hos PostDanmark forhandler i øjeblikket med ledelsen hos PostDanmark. Postbudene kræver at normeringen af postbude bliver sat op i city, men det er postledelsen tilsyneladende ikke indstillet på at efterkomme.

Problemet er, at der for tiden er 10 sygemeldinger mere end budgetteret, og det pålægger de øvrige bude ekstraarbejde.

Områdedirektør Erik Strunge siger efter forhandlinger torsdag eftermiddag, at han forventer at posten bliver omdelt normalt fredag.