Ingen resultater af fraværspolitik

Sygefraværet blandt Odense Kommunes knap 17.000 ansatte stiger fortsat, selvom kommunen sidste år indførte en særlig fraværs- og fastholdelsespolitik. Kommunen håber, at se resultater af sygesamtalerne i år.

Sygefraværet i Odense stiger

Sygefraværet blandt Odense Kommunes knap 17.000 ansatte stiger fortsat, selvom kommunen sidste år indførte en særlig fraværs- og fastholdelsespolitik. Kommunen håber, at se resultater af sygesamtalerne i år.

I april sidste år indførte Odense Kommune en helt ny fraværs- og fastholdelsespolitik. Formålet var at begrænse sygefraværet blandt de 16.898 ansatte, og samtidig fastholde de medarbejdere, der af en eller anden grund var på vej væk fra deres job.

Et af hovedelementerne i den nye fraværspolitik var indførelsen af såkaldte "sygesamtaler". Ordningen, der blev gennemført med de faglige organisationers samtykke, betyder at ansatte skal til samtale med deres nærmeste leder, hvis de har været fraværende mere end 15 dage i løbet af 6 måneder.

"Formålet med sygesamtalerne er finde en årsag til fraværet og diskutere løsninger inden fraværet betyder at medarbejderen mister sit job," forklarer Odense Kommunes lønningschef Svend Erik Sørensen.

Kommunen har ingen opgørelser over hvor mange medarbejdere, der rent faktisk har været til sygesamtaler. Men indtil videre har sygesamtalerne tilsyneladende ikke haft nogen effekt.

Kommunens opgørelse viser, at der under det kommunen kalder kortere fravær i 2000 var 114.000 sygedage mod 700 færre sygedage i 1999.

Og for det længere sygefravær på over 14 dages sammenhængende sygdom, var der i 2000 en stigning til 111.500 sygedage fra 88.500 i 1999. Denne stigning hænger også sammen med at 120 dages reglen er afskaffet for hele arbejdsmarkedet.

"Det er tydeligt, at vores fraværspolitik ikke er slået igennem. Men det tager åbenbart tid. Jeg regner med at vi vil se resultaterne allerede i år," siger konsulent Flemming Jørgensen fra kommunens Forhandlings- og personalepolitiskekontor.