Ingen senge på gangen på OUH

Mange af landets sygehuse har problemer med overbelægning, så patienterne må ligge på gangene, men helt så slemt står det ikke til på OUH.

Universitetshospitalet melder godt nok om fuldt hus på grund af influenza og luftvejsinfektioner.

Men selvom der i øjeblikket er for mange medicinske patienter, er der ingen der må ligge på gangene i modsætning til situationen på flere andre danske sygehuse.

Ifølge OUH's direktør Jens Peter Steensen har OUH har lavet en procedure, der betyder, at også stuerne i akutmodtagelsen og på de kirurgiske afdelinger bliver taget i brug, når der er overbelægning på de medicinske afdelinger.