I det fynske folks tjeneste

Ingen tandlægevagt fra nytår

Fra  nytår er der ingen tandlægevagt på Fyn. Forhandlingerne mellem Fyns Amt og Fyns Tandlægeforening brød onsdag sammen. Det betyder, at fynboer med tandpine fremover må forsøge at komme i behandling hos deres egen tandlæge.

-


Fynboerne skal fra nytår kontakte egen tandlæge, når de får tandpine i weekenderne

Fra  nytår er der ingen tandlægevagt på Fyn. Forhandlingerne mellem Fyns Amt og Fyns Tandlægeforening brød onsdag sammen. Det betyder, at fynboer med tandpine fremover må forsøge at komme i behandling hos deres egen tandlæge.

Fra januar stopper de tandlægevagtordninger, der i dag er i Odense og på Midt- og Vestfyn. Istedet må fynboer med akutte problemer nu selv se om de kan finde frem til nogen der vil hjælpe dem.

- Man er nød til at slå op i telefonbogen og se om man kan finde privatnummeret på sin tandlæge. Og så må man bede ham eller hende om hjælp, siger Reiff Furdal, der er formand for Fyns Tandlægeforening

Vagtordningen stopper fordi Fyns Amt og tandlægerne overhovedet ikke kan blive enige. Amtet vil have bemandet en klinik ved Lægevagten i Odense. Tandlægerne vil i stedet på skift bruge deres egne kliniker rundt om på Fyn.

Det betyder, at der vil være weekender hvor alle fynboer kan risikere at skulle rejse til Rudkøbing for at få behandlet en tandpine.

- Vi synes selv, at vi har strakt os langt for at finde en løsning. Men vi har lagt vægt på, at en vagtordning bør være central, placeres et sted, hvor den er til gavn for flest mulige borgere og på en kendt adresse med gode tilkørselsmuligheder fra hele Fyn. På samme måde som vi har etableret lægevagten. Tandlægerne ønsker kun at holde vagt fra deres egne klinikker, men det vil set fra vores synspunkt ikke sikre en god borgerservice, siger Bo Libergren(V), der er formand for amtets Forebyggelses og Sundhedsudvalg.

Parterne mødes i begyndelsen af januar i et nyt forsøg på at finde en løsning.