Ingeniører strømmer til SDU

Syddansk Universitet har stor succes med at lokke nye ingeniørstuderende til. Og der er brug for dem i fremtiden.

En flerårig kampagneindsats for at få de unge til at vælge ingeniøruddannelsen bærer nu frugt, og i år er antallet af 1.prioritetsansøgere til ingeniørstudiet er steget med 32 procent. Det vækker ikke kun glæde hos SDU, men også hos ingeniørforeningen IDA.

- De unge der nu har valgt ingeniøruddannelsen vil kunne se frem til rigtig gode jobmuligheder, når de er færdige. Vores undersøgelser viser nemlig, at der i 2020 vil mangle over 13.000 ingeniører, hvis vi ikke får øget optaget markant. Allerede nu er arbejdsløsheden i ingeniørfaget lavt, under tre procent, siger forman for IDAs uddannelsesudvalg, Flemming Krog.

Det er dog ikke kun på Syddansk Universitet, at de oplever en fremgang i antallet af ansøgninger til ingeniørstudiet. På Danmarks Tekniske Universitet er antallet af ansøgere steget med seks procent, på Aalborg Universitet er antallet steget med 19 procent.

- For Danmark er de unges øgede interesse for de tekniske og naturvidenskabelige fag også godt nyt. Det er dem, der skal komme med de innovative ideer og løsninger på mange af de kæmpeudfordringer, som vores samfund står overfor både inden for energi, sundhed og forurening, siger Flemming Krogh.