Injuriesag om den kolde krig fortsætter i Højesteret

Danmarks dyreste injuriesag fortsætter: Jørgen Dragsdahl kan indbringe sagen mod Bent Jensen for Højesteret.

Den store injuriesag mellem journalisten Jørgen Dragsdahl og historikeren Bent Jensen skal for tredje gang afgøres i retssystemet.

Dragsdahl har fået tilladelse til at bringe opgøret om den kolde krig videre til Højesteret.

Østre Landsret gav i oktober Bent Jensen medhold i striden, som har stået på i flere år.

Journalisten havde stævnet historikeren, fordi sidstnævnte i Jyllands-Posten havde beskyldt journalisten for at have været agent for den sovjetiske efterretningstjeneste KGB i 1970'erne og 1980'erne.

Ved byretten i Svendborg fik han medhold. Bent Jensen blev straffet med 20 dagbøder á 2000 kroner. Derudover blev Jensen dømt til at betale godt 300.000 kroner i sagsomkostninger samt 200.000 kroner i godtgørelse til journalisten.

Men landsretten vurderede striden helt anderledes. Der må gælde vide rammer for professorens ytringsfrihed, også selv om Bent Jensen efter landsrettens opfattelse ikke har ført et faktuelt bevis for, at Dragsdahl skulle have været agent for KGB.

Landsretten lagde blandt andet vægt på, at Dragsdahl som en offentlig kendt journalist og debattør måtte tåle en vis kritik.

Men procesbevillingsnævnet har efterfølgende konkluderet, at sagen er principiel, og derfor bliver sagen nu efterprøvet i Højesteret.

- Højesteret skal tage stilling til, om Østre Landsrets dom er rigtig, altså om det var berettiget, at Bent Jensen blev frifundet, eller om det forholder sig sådan, som byretten i Svendborg nåede frem til, altså at det var injurierende, siger Dragsdahls advokat, René Offersen, til Ritzau.

Advokaten påpeger, at både byretten og landsretten fandt, at Bent Jensens udsagn var egnede til at være injurierende.

Sagen er muligvis danmarkshistoriens dyreste injuriesag. For Dragsdahls vedkommende er udgifterne til advokatsalær løbet op i 2,5 millioner kroner. Flere har etableret indsamlinger for ham.