Integrationsministeren roser Sydfyn

Et integrationsprojekt på Sydfyn bliver af Integrationsministeren fremhævet som en forbillede for hvordan integratione af indvandrere burde foregå. \"Hvis alle gjorde som i Svendborg, Egebjerg og Gudme kommuner, så var integrationsproblemet ikke et problem\", lyder det fra Bertel Haarder(V).

-

Et integrationsprojekt på Sydfyn bliver af Integrationsministeren fremhævet som en forbillede for hvordan integratione af indvandrere burde foregå. \"Hvis alle gjorde som i Svendborg, Egebjerg og Gudme kommuner, så var integrationsproblemet ikke et problem\", lyder det fra Bertel Haarder(V).

Regeringens ros gælder projektet Erhvervsintegrations Nord, som er et samarbejde mellem Svendborg, Egebjerg og Gudme. Mere end 120 sydfynske virksomheder er med i netværket.

Deltagerne i Erhvervsintegration Nord arbejder hver formiddag i hver deres virksomhed og om eftermiddagen mødes de i Svendborg Erhvervspark til intensiv og supplerende sprogundervisning.

\"Sprogundervisningen er tilrettelagt sådan, at den underbygger hovedpersonernes integration på arbejdsmarkedet\", siger undervisningsleder Karsten Kjeldsen, Erhvervsintegration Nord.

Erhvervsintegration Nord forpligtede sig i første omgang til at få 12 flygtninge⁄indvandrere i arbejde. I alt 14 kom i arbejde eller påbegyndte en faglig uddannelse.

De rosende ord om Erhvervsintegration Nord står at læse i forordet til en ny bog om integrationsprojektet på Sydfyn.