I det fynske folks tjeneste

Intern strid i fynsk bank: Aktionærer vil undersøge mulighed for salg

Flere aktionærer i Totalbanken ønsker at undersøge mulighederne for et salg. Det fremgår af invitation til ekstraordinær generalforsamling.

Auktionærer i Totalbanken er utilfredse med bestyrelsen og vil have undersøgt mulighederne for et salg. Arkivfoto

Det fynske pengeinstitut Totalbanken med hovedsæde i Aarup kan meget vel gå hen og blive solgt eller fusioneret med et andet pengeinstitut.

Totalbanken bør fremtidssikres ved at deltage i branchekonsolidering. Kun ved deltagelse i branchekonsolidering kan Totalbanken opnå den nødvendige kritiske masse til også i fremtiden.

Fra indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Det fremgår af en invitation til en ekstraordinær generalforsamling i september.

Bag invitationen står to aktionærer i banken. De ønsker ikke at gennemføre den kapitaludvidelse, som bankens bestyrelse ellers håber at få stemt igennem på en anden ekstraordinær generalforsamling allerede 22. august.

Ifølge bankens bestyrelse er der nemlig behov for en kapitaludvidelse i størrelsesordenen 100 millioner kroner for, at den kan klare de øgede kapitalkrav, der stilles i disse år - herunder NEP-krav og en større kapitalbuffer.

Planen er, at pengene skal skaffes ved en aktieemission, der giver bankens aktionærer ret til at tegne aktier først til favørkurs.

Aktionærer vil sælge

Men nu forsøger flere aktionærer altså at stikke en kæp i hjulet på bestyrelsens planer.

Det fremgår af en indkaldelse til yderligere en ekstraordinær generalforsamling.

Det har ikke været muligt at få fat i direktør Ivan Sløk eller bestyrelsesformand i banken Poul Fischer. Men i brevet, der indkalder til den ekstraordinære generalforsamling 5. september, står der:

"Det foreslås, at generalforsamlingen pålægger bestyrelsen/Totalbanken ikke at gennemføre den
indikerede 90-100 millioner kroner kapitaludvidelse, før mulighederne for deltagelse i branchekonsolidering er ordentligt undersøgt."

Læs også Totalbanken: Aarup-bank vil sælge aktier for 100 millioner

Forslaget kommer fra to aktionærer, som i forening ejer mindst fem procent af aktiekapitalen.

Forslaget betyder med jævne ord, at de to auktionærer ønsker, at bestyrelsen undersøger mulighederne for salg eller fusion, inden den går videre med en eventuel kapitaludvidelse.

"Totalbanken bør fremtidssikres ved at deltage i branchekonsolidering. Kun ved deltagelse i branchekonsolidering kan Totalbanken opnå den nødvendige kritiske masse til også i fremtiden at kunne møde kunderne med konkurrencedygtige vilkår og aktionærerne med et tilfredsstillende afkast," skriver de to auktionærer.

Interesse for at købe fynsk bank

Yderligere fremgår det af invitationen, at de to auktionærer er af den opfattelse, at Totalbanken allerede har modtaget henvendelser fra andre pengeinstitutter, som har udvist interesse for at overtage eller fusionere med Totalbanken.

Og at bestyrelsen har valgt ikke at informere aktionærerne om disse henvendelser.

Til beskyldningerne skriver bestyrelsen og direktionen dog i samme invitation, at det blot var et enkelt bestyrelsesmedlem i banken, som uformelt og alene mundtligt modtog oplysningerne om, at såfremt Totalbanken overvejede branchekonsolidering, var disse pengeinstitutter interesserede i at indgå i yderligere dialog med Totalbanken.

"Der har ikke været yderligere opfølgning herpå fra nogen pengeinstitutter. Bestyrelsen anser den pågældende henvendelse for så løs, at den ikke har været egnet til orientering til aktionærerne," skriver bestyrelsen.

Kritik af Totalbanken

Det er blot knap to måneder siden, at forsker Johannes Raabølle fra Aarhus Universitet kårede Totalbanken som landets mindst robuste pengeinstitut.

Han har udviklet en ny metode til at måle bankernes solvens - den såkaldte solvens.

I grove træk opgør man i dag bankernes polstring ved hjælp af deres solvens baseret på bankens egne regnskabstal.

Metoden har både sine modstandere og tilhængere. Finansrådet henholder sig til Finanstilsynets krav til bankernes solvens og soliditet.

Afstemningen om, hvorvidt Totalbanken skal gennemføre kapitaludvidelsen finder fortsat sted 22. august. Men først 5. september afgøres det altså, om banken bliver nødt til at undersøge mulighederne for et salg, inden den går videre med en eventuel kapitaludvidelse.

Totalbanken tjente sidste år 39 millioner kroner før skat, og i 2018 forventer direktør Ivan Sløk overskud på et lignende niveau. Samtidig er hensættelser til tab faldet kraftigt de seneste år - alene sidste år med 18 millioner kroner.

Banken har en egenkapital på 328 millioner kroner.

Læs også Forsker: Fynsk bank landets mest usikre