Internationalt skoletilbud på Fyn

Tre skoler er gået sammen om at skabe et sammenhængende internationalt skoletilbud for børn og unge. Dermed kan udenlandske elever få en bred uddannelse på Fyn.

-

Tre skoler er gået sammen om at skabe et sammenhængende internationalt skoletilbud for børn og unge. Dermed kan udenlandske elever få en bred uddannelse på Fyn.

Tre skoler med undervisning på engelsk
Henriette Hørlücks Skole i Odense tilbyder allerede nu engelsk-undervisning for børnehaveklasser og fransk fra 4. klasse.
Nyborg Gymnasium har nu et permanent undervisningstilbud; The International Baccalaureate - en international engelsksproget studentereksamen.
Tietgenskolen har en international højere handelseksamen, hvor der undervises på engelsk.

Bredt samarbejde
Fyns Amt, Odense Kommune, universitetet og det fynske erhversliv har været med til at skabe det sammenhængende skoletilbud. Uddannelsen stiler efter udenlandske elever, der i kortere eller længere perioder befinder sig på Fyn, og har behov for uddannelse fra børnehave til folkeskole til gymnasium eller HH.