Intet alternativ til Falcks ambulancemonopol

Det er ikke muligt at finde andre virksomheder end Falck, der vil køre med ambulancer på Fyn. Det konkluderer administrationen i Fyns Amt efter at have sonderet markedet for ambulancekørsel i Danmark. Hvis politikerne vil have brudt Falcks monopol på ambulancekørsel, skal amtet finde et firma i udlandet.

-

Det er ikke muligt at finde andre virksomheder end Falck, der vil køre med ambulancer på Fyn. Det konkluderer administrationen i Fyns Amt efter at have sonderet markedet for ambulancekørsel i Danmark. Hvis politikerne vil have brudt Falcks monopol på ambulancekørsel, skal amtet finde et firma i udlandet.


Nej fra Odense og Middelfart
Odense og Middelfart Kommuner er de to eneste fynske kommuner, der råder over et beredskab, der kunne bruges til ambulancekørsel. Derfor har Fyns Amt forhørt sig hos de to kommuner, om de ville være interesseret i at påtage sig opgaver med ambulancekørsel på Fyn. Men begge kommuner takker nej tak til opgaven.


Samtidig har amtet undersøgt de firmaer andre amter bruger som alternativ til Falck, men ingen af de løsninger som er valgt i enten Roskilde, Viborg eller København kan gennemføres på Fyn. Adminstrationens konklusion er derfor, at det kun vil være muligt, at bryde Falcks ambulancemonopol på Fyn, hvis amtet finder et udenlandsk firma til at køre ambulance på Fyn.


Sygehusudvalgsformand imod
Et flertal i amtsrådet pålagde i maj sygehusudvalget at undersøge alternativer til Falck. Sygehusudvalgsformand Ester Larsen(V) var stærkt imod undersøgelsen, da hun ikke mente, der fandtes alternativer. Og administrationens undersøgelse giver Ester Larsen ret. Der er ingen alternativer til Falck i Danmark.


Sygehusudvalget i Fyns Amt skal på mandag tage stillling til, om der nu skal iværksættes et analysearbejde i udlandet for at finde ambulanceoperatører til de fynske ambulancer.


Det socialdemokratiske medlem af sygehusudvalget, Karl Vinther er ikke overrasket over undersøgelsen.


\"Det undrer mig ikke, at administrationen ikke kan finde alternativer til Falck. Jeg vil foreslå, at vi i det offentlige selv overtager ambulancekørslen fra Falck. Det har man med stort held gjort i Sverige\", siger Karl Vinther.