Intet rejsekort til Fyn

En enig bestyrelse hos FynBus har torsdag aften besluttet, at selskabet ikke ønsker at være en del af det landsdækkende rejsekort.

FynBus' 11 ejere - de 10 fynske kommuner og Region Syddanmark - har samstemmigt besluttet, at det fungerende billet- og kortsystem skal afskrives, inden man vil være en del af Rejsekortet A/S.

Ejerkredsen peger også éntydigt på, at omkostningerne til nyt udstyr vil skulle findes inden for den eksisterende ramme, hvilket vil betyde færre køreplantimer i de kommende år.

FynBus' nuværende udstyr er afskrevet i 2017 og forventes på det tidspunkt også at være udskiftningsmodent.

Derfor ønsker FynBus' bestyrelse ikke at tilslutte sig Rejsekortet før det nuværende udstyr er afskrevet og udtjent.

FynBus vil i 2015 træffe beslutning om eventuel deltagelse i Rejsekortet med implementering i 2017.