I det fynske folks tjeneste

Irene Pedersen

-

-


Navn: Irene PedersenParti: SocialdemokraterneBopæl: Flødstrupvej 4, 5540 UllerslevOpstillingskreds: KertemindeTillidsposter:Antal stemmer FV2001: 651Kontakt:  irped@ofir.dk Personlig hjemmeside:


 

Video

Irene Petersen`s videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
I politik handler det om at fordele ressourcerne retfærdigt og anstændigt .Den sociale profil, der bygger på ret og rimelighed  er mit politiske udgangspunkt.

Jeg ser det som en kæmpe fordel, at jeg med min baggrund som socialrådgiver og uddannelseskonsulent kender til de ofte brogede vilkår, som er en del af livet. Vi kan alle  blive syge, arbejdsløse, kan have brug for omskoling og efteruddannelse, kan komme ud for kriser, dødsfald  o.s.v.. Derfor ved jeg hvilken betydning , det har, at der er et kompetent hjælpeapparat til rådighed. De offentlige tilbud skrumper desværre mere og mere ind og det er devisen "har du penge så kan du få og har du ingen så må du gå", der er på vej til at blive en gældende samfundsnorm. Det er en udvikling, som jeg er modstander af. Jeg har det udgangspunkt,at et hvert menneske  har værdi i sig selv,og at vi alle er en del af fællesskabet, med de pligter og rettigheder, som et samfundsmedlemskab indebærer. 

Det koster at have et veludbygget velfærdssystem og derfor har vi ikke råd til "frihjulsatleter"  hverken i arbejdsstyrken eller i virksomheder, der med kreativ skattetænkning ikke bidrager på fair vis til samfundets vedligeholdelse og udvikling

Hvad er dine fynske mærkesager?
FYN skal fortsat være FIN i fremtiden.Jeg vil have stor opmærksomhed rettet på natur og miljøområdet- dog ikke alene på Fyn, men på landet som helhed.

Fyn skal være andet og mere end en rasteplads mellem Sjælland og Jylland. Fyns skal være en levende region med en bred vifte af (miljø)- venlige virksomheder, en levende turisme med brede kulturtilbud, og en bosætningsregion, der har tilbud til alle aldersklasser. 

Det er  fortsat alt for dyrt at bevæge sig rundt mellem landsdelene - brotaksten på Storebælt skal nedsættes yderligere. Den 20 % takstreduktion der nu kommer bilisterne til gode er  alt for lidt ,- og personer der benytter toget har kun fået en latterlig lille rabat på 9,- kr. Det må kunne gøres bedre.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Generelt skal vi have hævet uddannelsesniveauet på Fyn, hvor vi har en lavere uddannelsesdækning end i  de øvrige regioner. Den enkle medarbejder bliver derved bedre rustet til den løbende omstillingsproces, der er nødvendig for at styrke  erhvervsudviklingen.

Analyser har vist, at vi på Fyn har styrkepositioner indenfor bl.a. sundhed, fødevareforarbejdning, maritime erhverv, erhvervsgartneri  og  jern og metalområdet.  De områder skal stimuleres og understøttes, hvor det er muligt.   

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Heldigvis har integrationsdebatten stort set bevæget sig væk fra spørgsmålet om tørklæder og bedetæpper. For integration handler for mig at se om en forpligtende proces mellem nydanskere og det danske samfund, hvor inddragelse af uddannelsesinstitutioner og virksomheder i arbejdsmarkedsindsatsen er bydende nødvendigt. Det skal være lige så naturligt for Fathima som for Frederikke at vinke farvel til sine forældre i  børnehaven, når mor og far skal på arbejde eller uddanner sig for efterfølgende at få et arbejde.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
I fremtiden skal vi også kunne nyde "gris på gaflen" . Vi må ikke glemme, at svineproduktionen direkte og indirekte beskæftiger en lang række danskere i landbruget, i  fødevareindustrien, i eksporterhvervet o.s.v.

Jeg vil ikke være med til at "kriminalisere" svinefarmere, men jeg vil til gengæld forlange, at erhvervet opfører sig anstændigt overfor både dyr, naturen og naboerne. På Fyn har vi  idag nået  grænsen for en bæredygtig belastningsgrad, men der er fortsat behov for forskning i hvordan produktionsvilkårene kan udvikles til mindst mulig gene for dyr og omgivelser.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Ikke besvaret endnu