Islamisk fundamentalisme i vækst

Der bliver flere og flere muslimer i Danmark, og de fundamentalistiske kræfter blandt muslimerne, bliver styrket i disse år. Det vurderer Leif Munksgaard fra Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense. Han mener, at fundamentalismen skal bekæmpes med samarbejde og dialog.

-

Der bliver flere og flere muslimer i Danmark, og de fundamentalistiske kræfter blandt muslimerne, bliver styrket i disse år. Det vurderer Leif Munksgaard fra Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense. Han mener, at fundamentalismen skal bekæmpes med samarbejde og dialog.


10 procent er fundamentalister
Over halvdelen af muslimerne på Fyn praktiserer stort set aldrig deres religion. De har et meget overfladisk forhold til koranen og Islam. Omkring 40 procent er troende og praktiserende muslimer, men indstillet på integration i Danmark. De sidste 8-10 procent er fundamentalistisk indstillet, og ser helst Danmark omdannet til en muslimsk stat.


Vurderingen af muslimernes ideologi kommer fra Leif Munksgaard fra Tværkulturelt Samarbejde i Odense. Han har indgående kendskab til Islam - blandt andet har han arbejdet 25 år i Mellemøsten. I øjeblikket forsøger han at skabe samarbejde og dialog mellem kristne og muslimer gennem Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde.


Besøg fra Saudi-Arabien
Fundamentalismen i Danmark bliver blandt andet styrket ved at Imamer fra blandt andet Saudi-Arabien kommer til fx Odense og holder prædikener for muslimerne. De forstår ikke den danske virkelig og beder muslimerne i Danmark om at praktisere deres religion, som de gør i Mellemøsten. Et lille mindretal lytter til disse Imamer, og bliver fundamentalistisk indstillet.


\"Vi kan ikke gøre noget for at forhindre Imamer fra Mellemøsten i at prædike på Fyn. De vil ikke snakke med os. Men vi kan skabe dialog med det altovervejende flertal af muslimer, som er indstillet på integration og sameksistens med kristendommen og danskerne. Dermed skaber vi vanskeligheder for de radikale fanatikere \" forklarer Leif Munksgaard.


Støtte til integrationsmuslimer
Selvom fundamentalisterne bliver styrket af besøgene fra Mellemøsten, så mener Leif Munksgaard ikke, at det er en farlig udvikling.


\"Fundamentalismen er på ingen måde en trussel i Danmark, dertil er de alt for få. Men vi støtte  \"integrationsmuslimerne\", så de ikke bliver kørt ud på et sidespor i deres eget miljø, \" siger Leif Munksgaard.


Mandag forsøgte Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense at få gang i dialogen ved at indkalde til forelæsning om Islam. Men kun 5 præster fra Folkekirken mødte op til arrangementet på Odense Seminarium.