It-sektoren står svagt på Fyn

Fyns Amt halter bagud med beskæftigelsen inden for it-området. En ny analyse viser, at Fyns Amt - bortset fra Bornholms Amt  - er det amt i landet med færrest it-jobs. Kun Odense Kommune kan følge med udviklingen i resten af landet.

-

Fyns Amt halter bagud med beskæftigelsen inden for it-området. En ny analyse viser, at Fyns Amt - bortset fra Bornholms Amt  - er det amt i landet med færrest it-jobs. Kun Odense Kommune kan følge med udviklingen i resten af landet.


Andelen af it-jobs falder
Fyns Amt ligner en taber i kampen om jobs inden for it-sektoren. I 1993 var 0,9 procent af arbejdsstyrken beskæftiget inden for it-sektoren. I 2000 var tallet faldet, så kun 0,8 procent af arbejdsstyrken på Fyn var beskæftiget inden for sektoren. Fyn er ét af de eneste amter i landet der har oplevet et samlet fald, selvom væksten også er udeblevet i andre amter.


På landsplan er it-beskæftigelsens andel af den samlede beskæftigelse steget med 0,8 procent.


Tallene fremgår af en ny analyse som Børsen offentliggør tirsdag. Undersøgelsen er lavet af lektor Kent Nielsen fra Handelshøjskolen i Århus.


It-jobs i storbyerne
Analysen viser, at det er storbyerne i Danmark, der løber med beskæftigelsen inden for it-sektoren. Især i Århus, Ålborg og København er der blevet væsentligt flere jobs inden for it-området. I Odense er it-sektorens andel af arbejdsstyrken steget fra 2,8 procent til 3,3 procent. Stigningen på 0,5 procent i Odense er dog stadig beskeden sammenlignet med udviklingen i Århus og København, der har oplevet stigninger på henholdsvis 1,5 procent og 1,3 procent.