I det fynske folks tjeneste

Itsvind er stort set overstået

Årets iltsvindet er stort set væk, og det blev det hidtil mindste iltsvind i flere år.

-

Årets iltsvindet er stort set væk, og det blev det hidtil mindste iltsvind i flere år. Bortset fra et kraftigt iltsvind i Lillebælt i eftersommeren har iltsvindet de fleste steder i år været behersket.

Samtidig har perioder med kraftig blæst siden september forbedret iltforholdene. Ifølge den seneste og sidste iltsvindsrapport i år fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) så er der nu kun iltsvind i mindre områder ved Århus Bugt og sydlige Lillebælt.

De store iltsvind i 2002 og 2003 efterlod store områder i Bælthavet øde eller næsten uden bunddyr. Det har forsinket iltningen, så nye iltsvind hurtigere opstår. Men forbedrede iltforhold siden september i de områder, hvor bunddyrene i 2002 blev udslettet, giver DMU håb om, at nye bestande af bunddyr i år får mulighed for at etablere sig.
/ritzau/