I det fynske folks tjeneste

Ja til aftale på Dalum Papir

Medarbejderne på Dalum papir har stemt ja til en ny, treårig lokalaftale. Et stort flertal af de godt 150 medarbejdere på Dalum Papir har accepteret den lokalaftale, ledelse og tillidsfolk fik forhandlet på plads før påske. 93 procent af de ansatte deltog i urafstemningen, og blandt dem stemte 83 procent ja.

-

Medarbejderne på Dalum papir har stemt ja til en ny, treårig lokalaftale. Et stort flertal af de godt 150 medarbejdere på Dalum Papir har accepteret den lokalaftale, ledelse og tillidsfolk fik forhandlet på plads før påske. 93 procent af de ansatte deltog i urafstemningen, og blandt dem stemte 83 procent ja.

Dermed er der skabt foreløbig ro på virksomheden, som blandt andet var ramt af tre dages arbejdsnedlæggelse, umiddelbart inden lokalaftalen kom i hus. Men sagen er langt fra slut, skriver SIDs hjemmeside tirsdag. 

Dalum Papir har nemlig meddelt, at man vil fyre fællestillidsmanden for de 150 timelønnede, Kim Rohde. Den side af sagen behandles på et mæglingsmøde på virksomheden fredag.

- Vores indstilling vil være, at Kim Rohde skal blive på virksomheden. Ledelsen skal i hvert fald tænke sig godt om, for uroen risikerer at blusse op igen, siger Stig Møller, der er faglig sekretær i SiD Odense Industri.

Opnås der ikke enighed på mæglingsmødet, går sagen videre til et organisationsmøde mellem overenskomstparterne, Dansk Industri og CO-industri. Er der stadig ingen løsning, skal den behandles i Afskedigelsesnævnet.

Stig Møller oplyser, at Dalum Papir som led i den nye lokalaftale har varslet fyring af yderligere ni ansatte. De skal behandles på et senere mæglingsmøde, da nogle af medarbejderne har været ansat så lang tid, at de måske vil kunne få en erstatning i Afskedigelsesnævnet.